logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी
logo
Police Bharti 2022-23

CHIMUR SUB DIVISION

CHIMUR SUB DIVISION

RAKESH JADHAV

9422246778

CHIMUR POLICE STATION

CHIMUR POLICE STATION

API YOGESH GHARE

7887891019, 7588397725

BHISI POLICE STATION

BHISI POLICE STATION

API Prakash Raut

7887891021 / 9309184734

SHEGAON POLICE STATION

SHEGAON POLICE STATION

API SHAILESH THAKRE

7887891012, 8626044729