logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

RAJURA SUB DIVISION

RAJURA SUB DIVISION

SDPO SWAPNIL JADHAV

8806292973,7387133366

RAJURA POLICE STATION

RAJURA POLICE STATION

PI MURLIDHAR KASAR

7887891023, 9923435200