logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी
logo
Police Bharti-2021

RAJURA SUB DIVISION

RAJURA SUB DIVISION

SDPO DEEPAK S. SAKHARE

9764089125

RAJURA POLICE STATION

RAJURA POLICE STATION

Pro Dysp Vishal A. Nagargoje

+918308730994

LATHI POLICE STATION

LATHI POLICE STATION

API YUVRAJ SAHARE

+91-9689231852

VIRUR POLICE STATION

VIRUR POLICE STATION

API Jayprakash Rampal Nirmal

9552801309

KOTHARI POLICE STATION

KOTHARI POLICE STATION

API Vikas Gaikwad

+91-9850819002, 7887891029

DHABA POLICE STATION

DHABA POLICE STATION

API Gorakshanath Naglot

7887891026,8999791689

BALLARSHAH POLICE STATION

BALLARSHAH POLICE STATION

PI UMESH N.PATIL

7887891004 , 9822511751