logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी
Police Bharti 2022-23

New Releases


Description View
Home-Police Clearance Service
Gazzete-2021
प्रोत्साहन भत्ता पात्र यादी 4
प्रोत्साहन भत्ता पात्र यादी 3
प्रोत्साहन भत्ता पात्र यादी 2
प्रोत्साहन भत्ता पात्र यादी 1
प्रोत्साहन भत्ता अपात्र यादी
अर्जित-प्रत्यार्पित रजा
अर्जित-प्रत्यार्पित रजा दि. २७-०३-२०२४
रजा रोखीकरण दि.२६-०३-२०२४
आंतर जिल्हा बदली स्थगिती
रजा रोखीकरण आदेश- March 2024
अर्जित रजा मंजुरी आदेश
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण मंजुरी आदेश NEW
Promotion list ASI 03-2024
POLICE BHARTI 2022-23
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण मंजुरी आदेश 02-2024
Raja Rokhikaran
Gazzete 2024
प्रत्यार्पित रजा रोखीकरण यादी- 12-2023
आंतरजिल्हा बदली स्विक़ती प्रदान करणेबाबत 100
आंतरजिल्हा बदली स्विक़ती प्रदान करणेबाबत 4601
आंतरजिल्हा बदली स्विक़ती प्रदान करणेबाबत 4559
Granting inter-district transfer approval - 4561
Arjit Raja Rokhikarn 501-1000
Arjit Raja Rokhikarn 1-499
Antar Jilha Badali 2
Antar Jilha Badali
Inter District Transfer Wetiting List
HC Promotion
ASI Promotion
GENERAL POLICE TRANSFER 2023
चालक पोलीस शिपाई तात्पुरती निवड यादी- उमेदवारांकरीता महत्वाची सुचना
Provisional Driver Police Constable list
Gazzete 2023
Promotion list HC 09-2022
Promotion list ASI 09-2022
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 4
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 3
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 2
D.G.S.O.03/2022 Law of arrest and Hon'ble Supreme /court's Guidelines- 1
Promotion list Head Constable 08-2022
Promotion list ASI 08-2022
Promotion list ASI 07-2022
Promotion list Head Constable 07-2022
Grade PSI Promotion 2022
Gazzete 2022
ASI Promotion-2022
HC Promotion -2022
Atrocity act march 2022
07 Gazettes 14-02-2022 TO 18-02-2022
06 Gazettes 08-02-2022 TO 11-02-2022
05 GZ 31-01-2022 TO 04-02-2022
04 Gazettes 24-01-2022 TO 28-01-2022
03 Gazettes 17-01-2022 TO 21-01-2022
02 Gazettes 10-01-2022 TO 14-01-2022
01 Gazettes 03-01-2022 TO 07-01-2022
Promotional NPC TO HC -12/2021
Promotional NPC TO HC Sudharit -12/2021
Promotional HC TO ASI -12/2021
Promotional HC TO ASI Sudharit-12/2021
Promotional PC To NPC-12/2021
Webcast
Temporary Posting for Dial 112
Police Quarter Waiting List 2021
Promotional List PC
Promotional List NPC
Promotional List HC
BMI 2021-2022 DISQULIFY LIST
BMI 2021-2022 QULIFY LIST
GRADATION REVISED LIST PC TO ASI- 2021
Anukampa list 2021
GAZZETE 2021
Gazzete 2020
Promotional List PC To NPC
Promotional List HC To ASI
Promotional List NPC TO HC
Encashment 2020-2021
General And Request Transfer 18-09-2020
General Transfer 2020-3 yrs Naxal Affected
General Transfer 2020- 5yrs ASI to PC all
Request Transfer-2020
Promostion LIst PN-Aug2020
Promotion List HC-Aug2020
Promotion LIst ASI-Aug2020
23-08-2020
22-08-2020
Annual Increment- ??????? ??? 2020-2021
ASI PROMOTION
HC PROMOTION
NPC PROMOTION
NPC PROMOTION
HC PROMOTION
Transfer List
EL-02-04-2020
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
Debate Competition
PROMOTION LIST - NOV-2019
Promotion List 07/2019
GRADATION REVISED LIST PC TO ASI-2019
GAZZETE 2018
General And Request Transfer 18-09-2020
General Transfer 2020- 5yrs ASI to PC all
General Transfer 2020-3 yrs Naxal Affected
Request Transfer-2020
ASI PROMOTION AUG-2020
PN PROMOTION AUG-2020
HC PROMOTION AUG-2020
GAZZETE 2020
2021 नियतवयोमान सेवानिवृत्त होणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्या बाबत
Annual Increment- वार्षिक वाढ 2020-2021
अर्जित रजा रोखीकरण 2020
ASI Promotion
HC Promotion
NPC Promotion
परावर्तित रजा मंजुरी आदेश 2020-21
अर्जित रजा 2020-21 मंजुरी आदेश
EL-13-04-2020
NPC Promotion
HC Promotion
Transfar List
EL-02-04-2020
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 नामंजुर कर्मचारी यादी
पोलीस अधिकारीकर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता 2020-21 मंजुर कर्मचारी यादी
GRADATION 2020 ASI
GRADATION 2020 HC
GRADATION 2020 NPC
GRADATION 2020 PC
EL-20-03-2020
EL-17-03-2020
EL-24-02-2020
EL-02-2020
NPC
ASI
HC
PC
Debate competition
PROMOTION LIST NOV-2019
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस
Right To Information Act 2005 Section 4(1)(c)
पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 30-07-2019
अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 27-09-2019
Promotion list 07-2019
50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद -दिनांक- 17-06-2019
बिएमबाय मध्ये पात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
बिएमबाय मध्ये अपात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी
विनंती बदली 2019
सर्वसाधारण बदली सन 2019
GAZZETE 2019
7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र
Maharashtra Police Act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019
GRADATION LIST PC TO ASI-2019
GAZZETE 2018
Description View