logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

New Releases


   Debate competition


   Promotion list 11-2019


   कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस


   कलम १४९ फौजदारी प्रक्रिया संहिता प्रमाणे नोटीस


   Right To Information Act 2005 Section 4(1)(c)


   पोलीस पाल्य पुस्तक अनुदान 2019


   अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 30-07-2019


   अर्जित/प्रत्यार्पित रजा मंजुरी आदेश 27-09-2019


   Promotion list 07-2019


   50 वी राज्य स्तरीय पोलीस कर्मचारी वृंद परिषद -दिनांक- 17-06-2019


   बिएमबाय मध्ये पात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी


   बिएमबाय मध्ये अपात्र झालेल्या अधिकारी / कर्मचारी यांची यादी


   विनंती बदली 2019


   सर्वसाधारण बदली सन 2019


   GAZZETE 2019


   7वा वेतन आयोग -2019 विकल्पाचा नुमुना/वचनपत्र


   Maharashtra Police Act-2019 - महाराष्ट़ पोलीस अधिनियम-2019 ( सुधारीत ) .पोलीस भरती-2019


   GRADATION LIST PC TO ASI-2019


   GAZZETE 2018