logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

CHANDRAPUR SUB DIVISION

CHANDRAPUR SUB DIVISION

SDPO Shilwant Raghunath Nandedkar

9923696358

CHANDRAPUR POLICE STATION

CHANDRAPUR POLICE STATION

PI Sudhakar Ambore

7887891001 , 9623301000