logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

RAJURA SUB DIVISION

RAJURA SUB DIVISION

SDPO SWAPNIL JADHAV

8806292973,7387133366

BALLARSHAH POLICE STATION

BALLARSHAH POLICE STATION

PI S. S. BHAGAT

9552528494, 7887891004

RAJURA POLICE STATION

RAJURA POLICE STATION

PI NARENDRA KOSURKAR

7887891023, 9765704140

VIRUR POLICE STATION

VIRUR POLICE STATION

API KRISHNA R. TIWARI

8888803284, 7887891028

KOTHARI SUB DIVISION

KOTHARI SUB DIVISION

API S. R. AMBIKE

8689989888, 7887891029

LATHI POLICE STATION

LATHI POLICE STATION

PSI PRADIPKUMAR RATHOD

7887891021, 8390707537

DHABA POLICE STATION

DHABA POLICE STATION

API SUSHIL DHOKATE

7887891026, 9527774336