RAJURA SUB DIVISION

RAJURA SUB DIVISION

SDPO RAJA PAWAR

9823555626

BALLARSHAH POLICE STATION

BALLARSHAH POLICE STATION

PI UMESH N.PATIL

7887891004 , 9822511751

RAJURA POLICE STATION

RAJURA POLICE STATION

PI BAHADURE SIR

7887891023

VIRUR POLICE STATION

VIRUR POLICE STATION

API RAHUL CHAWHAN

8888092427

KOTHARI POLICE STATION

KOTHARI POLICE STATION

API TUSHAR A. CHAVAN

9423119614, 7887891029

LATHI POLICE STATION

LATHI POLICE STATION

API Falgun Ramdas Ghodmare

9689303735

DHABA POLICE STATION

DHABA POLICE STATION

API SUSHIL DHOKATE

7887891026, 9527774336