CHANDRAPUR SUB DIVISION

CHANDRAPUR SUB DIVISION

SDPO Shilwant Raghunath Nandedkar

9923696358

CHANDRAPUR POLICE STATION

CHANDRAPUR POLICE STATION

PI Sudhakar Ambore

7887891001 , 9623301000

RAMNAGAR POLICE STATION

RAMNAGAR POLICE STATION

PI kamlesh Jaiswal

9923355239

DURGAPUR POLICE STATION

DURGAPUR POLICE STATION

PI SWAPNIL D. DHULE

7887891003 , 9545173289

PADOLI POLICE STATION

PADOLI POLICE STATION

PI MURLIDHAR KASAR

7887891006 , 9923435200

GHUGGUS POLICE STATION

GHUGGUS POLICE STATION

PI RAHUL S GANGURDE

77774061999, 7887891020