logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी
Police Bharti 2022-23

Police Bharti


Sr.No Description View
9 चंद्रपुर जिल्हा पोलीस भरती 2022-23 जाहीरात View
8 पोलीस शिपाई Waiting List-2 View
7 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना-4 View
6 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना-3 View
5 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना-2 View
4 पोलीस शिपाई व चालक पोलीस शिपाई 2021- नियुक्ती पात्र उमेदवार यांना सुचना View
3 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती २०२१ प्रतीक्षा निवड यादीतील उम्मेदवार सूचना View
2 चंद्रपूर जिल्हा चालक/पोलीस शिपाई भरती प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांकरिता महत्त्वाची सूचना View
1 चंद्रपूर जिल्हा पोलीस भरती 2021- अनुकंपा उमेदवारांकरिता महत्त्वाची सूचना View