logo
CHANDRAPUR POLICE
सदैव तत्पर, आपल्यासोबत, आपल्यासाठी

CHIMUR SUB DIVISION

CHIMUR SUB DIVISION

IPS Nitin Dattatray Bagate

8857848157

CHIMUR POLICE STATION

CHIMUR POLICE STATION

PI M.C.GABANE

7887891019

BHISI POLICE STATION

BHISI POLICE STATION

API Prakash Raut

7887891021 / 9309184734

SHEGAON POLICE STATION

SHEGAON POLICE STATION

API AVINASH MESHRAM

9075063252, 7887891012