CHIMUR SUB DIVISION

DYSP Shekhar Deshmukh

+917888057755

CHIMUR POLICE STATION

CHIMUR POLICE STATION

PI M.C.GABANE

7887891019

BHISI POLICE STATION

BHISI POLICE STATION

API Prakash Raut

7887891021 / 9309184734

SHEGAON POLICE STATION

SHEGAON POLICE STATION

API AVINASH MESHRAM

9075063252, 7887891012