DYSP SHEKHAR DESHMUKH
RAJURA SUB DIVISION
SDPO SHEKHAR DESHMUKH
7387133366
07173 - 222149 , 7888057755
sdpo.rajura@mahapolice.gov.in